Vekalet

Avukat ile müvekkili arasındaki ilişki bir vekalet ilişkisidir. Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi için mutlaka bir vekaletname ile vekil olarak atanması gerekmektedir. Avukata verilecek vekaletname Noterde (Yurtdışında Konsolosluklarda) düzenlenir. Büromuzdaki Avukatlar adına düzenlenecek vekaletname için gerekli bilgiler şunlardır;

Vekiller :

İstanbul Barosu Avukatları
Av.Bünyamin Türkmenözü

Av.Özlem Türkmenözü

Av. Mustafa Kemal Özer

Adres : Osmanağa Mah. Pavlonya Sok. Çabam Apt. No:25/6 Kadıköy-İstanbul

E-Mail : turkmenozu@gmail.com
Web : http://www.turkmenozuhukuk.com

Vekalet Türü :

Genel Dava Vekaleti (Boşanma davası haricindeki tüm davalar için)


Yetkiler :

Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil,teşrik, azil, bankalara çek ibraz etmeye, çek bedellerini tahsile, çekleri cirolamaya, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapmaya, banka sorumluluk bedelini tahsile...


Vekalet Türü :

Boşanma Davası Vekalet

Yetkiler :

Eşim ................................’in bana karşı açtığı ve/veya açacağı boşanma davası ile benim ona karşı açtığım ve/veya açacağım boşanma davası veya diğer bilumum davalardan dolayı, ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...


Gerekenler :

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı yada pasaport gibi geçerli bir resmi kimlik ibraz etmek zorundadırlar.
Boşanma vekaletnamesi için en az iki adet fotoğraf gerekmektedir.
Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise düzenlenen ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

Copyright © 2010 TÜRKMENÖZÜ HUKUK